Back to top

Uslovi korišćenja

1. UVOD

Pre pristupanja web-stranici pažljivo pročitajte ove Uslove korišćenja koji opisuju opšte ugovorne odredbe koje su merodavne za korišćenje web-stranice.

2. PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA

Pristupom i/ili korišćenjem ove web-stranice potvrđujete da prihvatate ove Uslove korišćenja i u njima sadržane odredbe i uslove ili na koje se sadržaj dokumenta poziva.
Ako odbijete sve ili deo obaveza ili Uslove korišćenja ili odredbi koje su ovde sadržane, nemojte koristiti web-stranicu.

3. IZMENE WEB-STRANICE I USLOVI KORIŠĆENJA

Možemo u bilo kom trenutku, bez prethodne najave, izmeniti celu ili deo web-stranice i/ili ove Uslove korišćenja. Morate pročitati i redovno proveravati Uslove korišćenja i sve odredbe na koje se poziva kako biste stalno bili informisani o odredbama koje se odnose na vas.
Korišćenje web-stranice nakon promena ovih Uslova korišćenja ili web-stranice predstavlja prihvatanje izmena.

4. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Izričito prihvatate naše isključivo vlasništvo nad svim delovima web-stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tekst, fotografije, ilustracije, video i audio sadržaje, dizajn, izgled, strukturu, koncepte, zaštitne znakove, logotipe, tehnička i grafička rešenja, baze podataka, softver, izvorni kôd dostupan na web-stranici i/ili koji je preko ove web-stranice prenesen.
Strogo je zabranjena svaka reprodukcija, prezentacija, prilagođavanje, izmena, objavljivanje, prenos, promena, ugradnja u neku drugu web-stranicu, komercijalna upotreba i/ili potpuna ili delimična ponovna upotreba web-stranice ili bilo kog njenog dela, na bilo koji način i na bilo kojem mediju.
Svaka neovlašćena upotreba web-stranice ili njenog sadržaja i informacija koje su u njoj stavljene na raspolaganje povlači za sobom odgovornost korisnika i predstavlja zakonski kažnjivu povredu.
Ista zabrana vredi za baze podataka, ako postoje, prisutne na web-stranici i koje su zaštićene po načelu „takve kakve jesu“, a svaka reprodukcija ili preuzimanje povlači za sobom odgovornost korisnika.
Ovaj se članak ne može tumačiti kao ograničenje postojanja bilo koje druge osnove za pravni postupak protiv osobe odgovorne za neovlašćenu upotrebu web-stranice ili njenog sadržaja.

5. ODGOVORNOST I PRISTUP WEB-STRANICI

Svi podaci, informacije i publikacije koje su dostupne ili preuzete s web-stranica stavljaju se na raspolaganje u informativne svrhe i ni na koji način ih ne treba smatrati konačnima. Nećemo garantovati tačnost, potpunost ili pravovremenost informacija dostupnih na web-stranici. Informacije na ovoj web-stranici mogu sadržati tehničke netačnosti i/ili tipografske greške. Te se informacije mogu povremeno menjati i promene će biti ugrađene u nove verzije.
Ne možemo garantovati da web-stranica nema grešaka, netačnosti ili nedostataka kao ni da će one biti ispravljane ili da će web-stranica raditi bez prekida ili grešaka te ne garantujemo njenu kompatibilnost s bilo kojom opremom.
Prihvatanjem ovih uslova izjavljujete da imate veštine, resurse i znanja potrebna za korišćenje web-stranice. Takođe izjavljujete i saglasni ste da ste pri pristupu web-stranici u potpunosti odgovorni za očuvanje i sigurnost i potpunost vaših podataka, vašeg hardvera i softvera. Mi ili bilo koja od kompanija povezanih s K+B Progres neće biti odgovorna za bilo kakve direktne ili indirektne štete nastale usled korišćenja web-stranice, sadržaja web-stranice ili bilo kog drugog elementa prisutnog na hosting serverima web-stranice.
Zadržavamo pravo izmene, ukidanja, obustave ili prekida u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, iz bilo kog razloga i po ličnom nahođenju, mogućnosti pristupa celoj ili delovima web-stranice, uključujući, bez ograničenja, sadržaj, funkcionalnost i vremenski raspored njene dostupnosti. Ni u kojem slučaju ne možemo biti pozvani na odgovornost u slučaju nedostupnosti web-stranice. Za svoje komentare i predloge u vezi web-stranice kontaktirajte webmastera http://www.ecg-electro.eu/contact-us/

6. TAJNOST

Lični podaci koji se dostavljaju ili prikupljaju putem web-stranice koriste se isključivo u skladu s našim pravilima o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Uslovima korišćenja te podležu Pravilima o zaštiti podataka o ličnosti objavljenih na web-stranici.

7. VEZE SA DRUGIM WEB-STRANICAMA

Web-stranica pruža pristup drugim web-stranicama putem hiperveza. Ne upravljamo tim web stranicama i ne nemamo uticaj na njihov sadržaj. Prema tome, nikako se ne možemo smatrati odgovornim za sadržaj tih web-stranica, niti za prikupljanje i prenos ličnih podataka, postavljanje kolačića ili bilo koji drugi sličan postupak.

8. ZAŠTITA PODATAKA

Podaci prikupljeni na web-stranici podvrgavaju se obradi.
Svaka osoba čiji se podaci prikupljaju i obrađuju na web-stranicama ima pravo pristupa, ispravki i brisanja svih ličnih podataka koji se odnose na nju, kao i pravo da na valjanim osnovama uloži prigovor na obradu njenih podataka. Da biste ostvarili ta prava, možete nas kontaktirati na sledeću :
info@ecg-electro.eu