Back to top

Pogoji uporabe

1. UVOD

Pred dostopom do spletne strani prosim pazljivo preberite te Pogoje uporabe, v katerih so opisani pogodbeni pogoji, ki se nanašajo na uporabo spletne strani.

2. POTRDITEV POGOJEV UPORABE

Z dostopanjem in / ali uporabo te spletne strani potrjujete, da se strinjate s temi Pogoji uporabe in vsemi zahtevami in pogoji, navedenimi v njih in na katere se nanašajo.
Če se ne strinjate z deli ali celoto vseh obveznosti v teh Pogojih uporabe ali drugimi tukaj navedenimi pogoji, prosim ne uporabljajte spletne strani.

3. PRILAGODITEV SPLETNE STRANI IN POGOJI UPORABE

Kadarkoli lahko brez opozorila delno ali v celoti spremenimo spletno strani in / ali te Pogoje uporabe. Pogoje uporabe in druge pogoje, na katere se nanaša uporaba, morate prebrati in redno preverjati in tako biti stalno obveščeni o pogojih, ki veljajo za vas.
Uporaba spletne strani po spremembi teh Pogojev uporabe ali spletne strani se razume kot strinjanje s prilagoditvami.

4. INTELEKTUALNA LASTNINA

Izrecno izjavljate, da imamo izključno pravico do vseh sestavnih delov spletne strani, vključno z, a ne omejeno na, besedilo, slike, ilustracije, video in zvočne vsebine, oblikovanje, videz, strukturo, koncepte, blagovne znamke, logotipe, tehnične in grafične rešitve, podatkovne baze, programsko opremo, izvorno kodo, ki so na voljo na spletni strani in / ali so začasno dostopni preko spletne strani.
Vsakršno reproduciranje, predstavitev, prilagoditev, spreminjanje, objava, prenos, vključitev v drugo spletno stran, komercialna uporaba in/ali delno ali v celoti ponovna uporaba spletne strani ali kateregakoli izmed njenih elementov na kakršenkoli način in preko kateregakoli medija je strogo prepovedana.
Vsakršna nepooblaščena uporaba spletne strani ali njenih vsebin oziroma informacij, ki se tam nahajajo, je podvržena odgovornosti uporabnika in predstavlja kršitev, ki je sankcionirana z zakonodajo.
Enaka prepoved velja za podatkovne baze, če obstajajo, na spletni strani, ki so zaščitene in je vsakršna reprodukcija ali prevzem podvržena odgovornosti uporabnika.
Ta člen ne omejuje izbire kateregakoli drugega ukrepa zoper odgovornega za nepooblaščeno uporabo te spletne strani ali njene vsebine.

5. ODGOVORNOST IN DOSTOP DO SPLETNE STRANI

Vsi podatki, informacije in publikacije, ki so dostopne ali naložene s spletne strani, so podane v informativne namene in niso izčrpne. Ne zagotavljamo natančnosti, popolnosti ali pravočasnosti informacij, ki so na voljo na spletni strani. Informacije na tej spletni strani lahko vsebujejo tehnične nepravilnosti in / ali tipkarske napake. Te informacije se lahko periodično prilagodijo in spremembe bodo vključene v nove različice.
Ne moremo zagotoviti, da na spletni strani ne bo okvar, napak ali motenj ali da bodo naštete odpravljene ali da bo spletna stran delovala brezhibno, ali da je združljiva s kakršnokoli opremo.
Izjavljate, da imate potrebno znanje in usposobljenost za uporabo spletne strani. Prav tako izjavljate, da ste pri dostopanju do spletne strani v celoti odgovorni za zaščito in varnost integritete vaših podatkov, vaše strojne opreme in vaše programske opreme. Mi ali katerokoli drugo podjetje, povezano s K+B Progres, ne bomo odgovorni za neposredne ali posredne okvare, ki so posledica uporabe spletne strani, vsebine spletne strani ali kateregakoli drugega elementa, prisotnega na gostujočih strežnikih spletne strani.
Pridržujemo si izključno pravico do prilagoditve, ukinitve, prekinitve ali prenehanja v kateremkoli časovnem obdobju in brez opozorila, iz kakršnegakoli razloga, dostopa do dela ali celotne spletne strani, vključno z in brez omejitve glede vsebine, funkcionalnosti in časa dostopnosti. Nikakor ne bomo odgovorni v primeru nedostopnosti spletne strani. Za vaše komentarje in predloge glede spletne strani prosim kontaktirajte administratorja na spletnem naslovu http://www.ecg-electro.eu/contact-us/

6. ZAUPNOST

Osebni podatki, ki so podani ali zbrani preko spletne strani, se uporabljajo zgolj v skladu z našo politiko zasebnosti in trenutnimi Pogoji uporabe in so podvrženi Politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani.

7. POVEZAVE NA DRUGE SPLETNE STRANI

Ta spletna stran omogoča dostop do drugih spletnih strani preko hiperpovezav. Nismo upravitelji teh strani in ne moremo nadzorovati njihove vsebine. Zaradi tega ne moremo na noben način biti odgovorni za vsebino teh spletnih strani, niti za zbiranje in prenos osebnih podatkov, namestitev piškotkov ali katerikoli drug podoben postopek.

8. ZAŠČITA PODATKOV

Informacije, ki so zbrane na spletni strani, so podvržene obdelavi podatkov.
Vsaka oseba, katere podatki se zbirajo in obdeluje na spletni strani, ima pravico do dostopa, popravkov, brisanja vsakršnih osebnih podatkov, ki se navezujejo nanj/nanjo kot tudi pravico do ugovora na podlagi upravičenih razlogov glede obdelave njegovih/njenih podatkov. Za uveljavljanje teh pravic nas lahko kontaktirate preko naslednjega elektronskega naslova:
info@ecg-electro.eu